Одрживост није само један предмет већ повезује све материје које се изучавају у школи. Одрживост је заједнички начин размишљања, животни стил који сви треба да усвојимо. Оно што нам за то треба је адекватна припрема предавача и професора али и нова клима у учионицама.

„ЕВО– Енергије, Вода, Отпад – учимо се одрживом развоју у школамаСрбије“ је програм промовисања културе рационолног коришћења локалних ресурса кроз сазнање да је одрживост сутрашњице такође у рукама младих становника који већ у школи могу научити како да поштују и очувају здраву околину. Обновљиви извори енергије, смањење коришћења водених ресурса, смањење и рециклажа отпада су теме којима се овај пројекат бави. Али, уз теорију треба имати и практичне активности које се свакодневно обављају и које су усмерене на појединце и промену индивидуалног и колективног понашања а заснивају се на свести о појединачном отиску сваког од нас на природне ресурсе. Овај пројекат преноси у праксу све напред наведене поставке, директан рад са ученицима и њиховим професорима али и индиректно укључивање њихових ужих или ширих породица.

Пројекат обезбеђује комплетан дидактички материјал намењен едукацији ученика али и припреми наставника који ова предавања могу да укључе у различите предмете које предају у оквиру формалног школског образовног система (биологија, физика, географија, хемија и сл.). Едукативни материјал се базира на подацима, директивама и препорукама ЕУ које значајне за информисање грађанства посебно предстојећем периоду отварања поглавља за приступ ЕУ. Конципиран је на добрим и лошим конкретним примерима из 12 земаља ЕУ које су добровоњно учествовале у пилот фази. Дидактички материјал се базира на видео игрицама али и практичним огледима, физико хемијским задацима као и могућностима продубљивања аргумената. Промоција активности и резултата је предвиђена у директном контакту са учесницима као и посредством локалних медија и друштвених мрежа.

Овај пројекат се реализује у основним и средњим школама, на трговима и пешачким зонама и сл., кроз конкретне активности и то:

1. дидактичку припрему професора и других предавача

2. развој интерактивног дидактичког КИТ-а који интегрише мултимедијалне и форме као што су анимиране видео игрице и/или радионице типа „уради сам“

3. Такмичење којим ћемо наградити најбоље школе и појединце за остварне најбоље резултате у промоцији и заштити околине

4. Мултимедијалну изложбу на тему Енергија Вода Отпад која ће путовати по градовима Србије и бити постављена у школама и другим погодним локацијама у затвореном или на отвореном простору.