U toku školske 2020/2021 godine projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Cilj projekta  je uvođenje savremenih didaktičkih metoda a ostvaruje se kroz organizaciju prezentacija kao i posebnih kurseva namenjenih predavačima koji žele ove sadržaje da uključe u svoja predavanja iz raznih školskih predmeta, realizaciju i distribuciju edukativnog paketa namenjenog radionicama za sve uzraste korisnika. Ovaj projekat ima za cilj učenje kroz zabavu, komunikaciju putem slike sa što manje reči, što rezultira stimulaciji kritičkog razmišljanja  i povezivanjem uzročno posledičnih veza  u razvoju civilizacije.  
Projekat je posvećen izradi  multivizija (fiksnih ili pokretnih slika sa kratkim tekstovima) projektovanih na velikim platnima u zamračenom ambijentu  i sa originalnom muzikom.  Tipična multimedijalna prezentacija se realizuje na 3  do 5 ekrana koji se mogu koristiti i kao jedan veliki ekran, ne uvek istovetan i kontinuiran; ekrani mogu imati različite sadržaje i funkcionisati kao pojedinačne projekcije , sa prednostima perfektne i konstantne sinhronizacije. Multivizije mogu biti projektivane i na LCD ili plazma ekranima uz odgovarajuću redukciju prostora ali i na ravnim belim zidovima u otvorenom i zatvorenom prostoru. Takođe mogu se snimiti u prikazivati korisnicima putem interneta tj. on line. 
Tematski su podenjene u tri  dela i to:

VASIONA - PLANETE, GALAKSIJE, SVEMIR  (Preporučuje se u nastavi fizike, hemije, matematike, geografije. Multivizija projektovana na tri ekrana., traje 17’)

 

 

500 GODINA OTKRIĆA, PRONALAZAKA, IDEJA - NAUKA I NJEN UTICAJ NA ISTORIJU, UMETNOST, OBIČAJE   (Preporučuje se u nastavi prirodnih i društvenih nauka . Multivizija projektovana na tri ekrana, traje 17’)

 

500 GODINA NA ZAPADNOM BALKANU  (Preporučuje se u nastavi društvenih nauka. Multivizija projektovana na dva ekrana, traje 17’)