Servis za podršku održivom razvoju lokalnih zajednica

 

Sve brži napredak tehničkih nauka predstavlja granicu i izazov za moralnu, socijalnu i političku svest građjanstva i okruženja u kome se nalazimo. Tzv. “društvene nauke” nisu u stanju da prate razvoj “tehničkih nauka” i pojedinac se nalazi u situaciji da nije u stanju da proceni svemoc i/ili nemoć nauke u svakodnevnom životu. Osećaj izgubljenosti pojedinca ili čitavih socijalnih grupa je opštedruštveni problem koji se može rešavati samo na lokalnom nivou, imajući pri tom u vidu globalne tokove, po principu: “misli globalno, radi lokalno”.

Aktivnosti ove Fondacije gravitiraju oko istraživanja, prenošenja iskustava i edukacije radi podizanja kulture stanovništva a sve sa ciljem da se kod građjanstva promoviše pozitivan pristup nauci i njeno bolje poznavanje kako bi se dostigao kritički stav.

Fondacija DANA je 27. januara 2012. god. upisana u registar Fondacija kod APR , kao neprofitno udruženje.