Program "Nauka za sve"

 

Cilj: Projekat ima za cilj podizanje kulture stanovništva od 8-88 godina i njihovo upoznavanje sa naučnim dostignućima i tehnološkim inovacijama koje obeležavaju savremenu epohu.

Metodologija: Multimedijalne prezentacije svaka u trajanju od 17 minuta, projektovane na najmanje 3 – 5 projekcionih postavki, svaka veličine 2 X 3 m uz dodatne 2 interaktivne postavke, kao i organizacija pratećih edukativnih sadržaja u formi aktivnog učenja namenjenih posetiocima. Kompletne izložbe i radionice rukovođjene stručnim animatorima odgovarajućeg naučnog zvanja.

Trajanje: Realizacija projekta u periodu od 26. novembra do 15. decembra 2012. u Požarevcu, Kostolcu, Jagodini, Beogradu.

Nosioci projekta: Fondacija DANA, Sonosan Srl. iz Trsta(Italija), u saradnji sa italijanskim naučnim institucijama koje se bave popularizacijom nauke (Univerzitet u Bolonji, Naučni centar Immaginario Scientifico...), Instututom "Vinča" iz Beograda a uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke.