Ciljevi

 

a) pomocija i razvoj aktivnosti iz oblasti prirodnih, tehnoloskih i društvenih nauka, kao i umetničkih formi kroz koje se one iskazuju i povezuju;

b) promocija primenjne nauke i novih tehnologija i saznanja radi stvaranja novih ili učestvovanju u njihovim aktivnostima, kako u Srbiji tako i u inostranstvu;

c) promocija, podrška i realizacija projekata usmerenih na zaštitu zdravlja, očuvanja životne sredine i podizanja svesti gradjanstva na razvoj tehničkih nauka, edukacije i difuzije naučne kulture imajući u vidu aspekte etike, umetnosti i tradicije u Srbiji i inostranstvu. 

d) u saradnji sa javnim institucijama (preduzećima) i ustanovama promovisanje , kako u zemlji, tako i u inostranstvu, inicijativa tehnološkog transfera sa ciljem spin-off te podsticanju njihovog većeg prisustva u sektorima koji imaju visok tehnoloski nivo a koji doprinosi razvoju lokalne i šire društvene zajednice.