Forme aktivnosti

 

U okviru svojih ciljeva Fondacija :

- organizuje i učestvuje u organizaciji manifestacija, skupova, izložbi;

- organizuje kurseve profesionalnog usavršavanja;

- obezbeđuje stipendije, nagrade i druge vrste podrške;

- sarađuje sa ustanovama i preduzećima, javnim i privatnim;

- daje konsultantsku podršku u svim oblastima koji su povezani sa istraživačkim radom, uključujući i aktivnosti vezane za popularizaciju, izdavaštvo i publicitet uticaja koji nauka ima na društvo i građanstvo u smislu etike, kulture i umetnosti;

Sve aktivnosti mogu biti realizovane kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.